IMATGES DE L'ALTRAVEU
 
ELS CARTELLS DE L'ALTRAVEU
PRIMER ACTE A LA SALA DE BUTXACA DE L'ATENEU, 26 gener 07
ASSEMBLEES DE L'ALTRAVEU, abril 07
PRESENTACIÓ DE L'ALTRAVEU A LA SALA DE PETIT FORMAT, 27 abril 07
L'ALTRAVEU PENJANT ELS CARTELLS, maig 07
PETIT VIDEO DE LA FESTA DE L'ALTRAVEU A CAL CALISSÓ, 19 maig 07
IMATGES DE LA FESTA DE L'ALTRAVEU A CAL CALISSÓ, 19 maig 07
LES FRASES DE LA CAMPANYA
ELECCIONS 27 de maig 07
L'ALTRAVEU CELEBRA UNA JORNADA DE TREBALL A LA VALL D'HORTA, 7 d'octubre 2007